رئیس دانشگاه خوارزمی

محمد علی سبحان اللهی در پنجمین همایش معرفی برترین شرکت‌های غرب و شمالغرب کشور (ایران تک) اظهار کرد: متاسفانه امروزه سیاست وارد مدیریت شده است، این در حالیست که مدیریت با روابط اعداد و ارقام سر و کار دارد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین همایش‌هایی، نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه دارد و باعث می‌شود تا مردم به این نتیجه برسند که برای کسب موفقیت‌ها باید خود حرکت کنند.

سبحان اللهی با بیان این‌که واحدهای تولیدی نباید واحد آموزش و آرندی را فراموش کنند، عنوان کرد: امروزه واحد آرندی (واحد تحقیق و توسعه) تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره‌وری، کیفیت و سطح استاندارد بازار دارد، بنابراین برای این‌که یک واحد تولیدی بتواند بروز باشد باید واحد آموزش و آرندی را در اولویت خود قرار دهد.

سبحان اللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویداد «تبریز 2018» خاطرنشان کرد: رویداد تبریز 2018 یک نقطه آغازی برای شروع اقدامات جدید است و تنها با برگزاری سمینارها و همایش‌های متعدد نمی‌توان در راستای جذب گردشگر گام برداشت.لینک منبع

مطلب رئیس دانشگاه خوارزمی: مباحث سیاسی نباید وارد مدیریت شود در سایت مفیدستان.


لینک منبع و پست :رئیس دانشگاه خوارزمی: مباحث سیاسی نباید وارد مدیریت شود
http://mofidestan.ir/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c/