«بهرام قاسمی»، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره اظهارات خصمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: نتانیاهو در کنفرانس مونیخ موضع گیری های خصمانه و ناشیانه ای داشت.

«مونیخ جایگاه شومن‌های تروریسم نیست»؛ واکنشی که ایران به ادعاهای نتانیاهو نشان داد

وی گفت فکر می کنم اخیرا برخی از سران رژیم اشغال گر قدس، جای خود را با برخی شومن ها عوض کردند و خود را در نقش یک شومن و کشورهای جهان را در نقش تماشاچی می بینند.

او ادامه داد: جامعه جهانی، سازمان ها و به خصوص نشست های مهم مونیخ که از تاریخ کهنی برخوردار است و همچنین یکی از مراکز مهم جهانی تلقی می شود و در دهه های گذشته موضوعات مهمی در این نشست ها بررسی شده، باید حساب خودش را از این شومن ها جدا کند. جاهایی مثل کنفرانس مونیخ جایگاه شومن‌های تروریسم نیست.

منبع: برنالینک منبع

مطلب «مونیخ جایگاه شومن‌های تروریسم نیست»؛ واکنشی که ایران به ادعاهای نتانیاهو نشان داد در سایت مفیدستان.