مفیدستان:

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان، ادعیه روزانه ماه رمضان، چه دعایی موجب توفیق در کارها می شود، دعا برای رحمت خداوند در ماه رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان:

اللَّهُمَّ غَشِّنِی فِیهِ بِالرّ حْمَةِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ التَّوْفِیقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ غَیَاهِبِ التُّهَمَةِ یَا رَحِیما بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ

خدای من؛ در این روز مرا با رحمتت بپوشان و توفیق کار خیر و عصمت را روزیم کن و قلبم را از تاریکی های تهمت پاک گردان ای مهربان با بندگان مومنلینک منبع

بازنشر: مفیدستان

مطلب دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان در سایت مفیدستان
برای دریافت مطالب مفید به سایت مفیدستان مراجعه فرمایید.


لینک منبع و پست :دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
http://mofidestan.ir/%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86/